STT Sản phẩm Catalogue Chứng nhận chất lượng
1 Catalouge tổng hợp các sản phẩm HUYU Download tại đây
2 MCCB mã HUYM1 Download tại đây Quatest HUM1L-125L 125A 3P; Quatest HUM1L-250L 250A 3P
3 MCCB mã EXM3 Download tại đây Chứng nhận chất lượng Quốc tế HYM3, EXM3 (CB Certificate)

Fully Test report EXM3-63/125(A) ( Type test – Test điển hình)

4 MCB mã DZ47N Download tại đây Quatest DZ47N-63;                        Fully Test report DZ47N-63 (Type test – Test điển hình)
5 Công tắc tơ CJX2 Download tại đây  Quatest Contactor CJX2-2510

CJX2 CB certificate

6 Relay nhiệt JRS1 Download tại đây
7 Biến dòng MSQ Download tại đây
8 Chuyển mạch V-A
9 Đồng hồ V-A