CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠT PHÚC

PHÂN PHỐI UỶ QUYỀN THIẾT BỊ ĐIỆN HUYU

 Khu vực Liên hệ Thông tin liên hệ
Dự án EVN Mr. Nguyên 0912 524 185 – Email : info.datphuc@gmail.com
Hồ Chí Minh – Kênh PP Mr. Nhựt 0904 597 993  – Email : kinhdoanh.datphuc@gmail.com
Hồ Chí Minh – Kênh PP Mr. Thơi 0903 10 55 84 ( Zalo)
Hồ Chí Minh – Kênh PP Ms. Tú 0902 937 507  (Zalo)
Hanoi Mr. Huy 0906 231 893  – Email : sale.huyuvnc@gmail.com